FSE Fabryka Samochodów Elektrycznych członkiem Śląskiego Klastra Lotniczego

FSE Fabryka Samochodów Elektrycznych Sp. z o.o. dołączyła do Śląskiego Klastra Lotniczego, który skupia wokół siebie między innymi uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu

Śląski Klaster Lotniczy otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego przyznany przez Ministerstwo Rozwoju RP, który przyznawany jest w ramach strategii specjalizacji gospodarczej i ukierunkowania zasobów krajowych oraz regionalnych na silne, sprawnie funkcjonujące i posiadające potencjał rozwojowy podmioty.

Klaster uzyskał również certyfikaty potwierdzające wysoką jakość zarządzania: Bronze Label of the European Cluster Excellence Inititiative (ECEI) oraz Certyfikat ISO 9001.